HomeFAQ

FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen over je zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht, maar een basisverzekering wel. Wanneer je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Hiervan worden de zorgkosten betaald. Zo dekt de basisverzekering de kosten die je bijvoorbeeld maakt bij de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.

Het is een eigen keuze bij welke verzekeraar je de basisverzekering afsluit. Je kunt ook een aanvullende verzekering nemen bij dezelfde of bij een andere verzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar
Hoewel kinderen wel een zorgverzekering moeten hebben, betaal je geen premie voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar. Je moet je kind binnen vier maanden na de geboorte inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Uitzonderingen
Er geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht voor twee groepen: mensen met gemoedsbezwaren tegen een zorgverzekering en militairen in actieve dienst. Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging bezwaar hebben tegen het afsluiten van een zorgverzekering, moeten een ontheffing voor de zorgverzekering aanvragen. In plaats van premie betalen zij een bijdrage over hun loon.

Ook al ben je verzekerd, een deel van de zorgkosten die je maakt betaal je zelf. Dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. Het is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder met een basisverzekering. Declaraties van de eerste zorg die je in een kalenderjaar nodig hebt zal de verzekeraar jou in rekening brengen. Dit tot aan het maximale bedrag dat door de regering is bepaald. Voor 2022 is dat € 385. Om de kosten van de zorg in de hand te houden heeft de regering dit systeem bedacht. Tot op dit moment is het bedrag dat betaald moet worden voor het eigen risico alleen maar hoger geworden of gelijk gebleven.

Uitzonderingen
Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij dit eigen risico niet geldt en toch jouw gehele declaratie door de zorgverzekeraar wordt vergoed, namelijk:

 • Bezoek aan de huisarts
 • Kraam- en verloskundigezorg
 • Een griepprik voor risicogroepen
 • Zorgverlening die door jouw aanvullende verzekering wordt vergoed
 • Bevolkingsonderzoeken, zoals b.v. borstkankeronderzoek
  Compensatieregeling
 • Een cursus stoppen-met-roken. Eén keer vergoedt de verzekeraar vanuit de basisverzekering

Eigen risico en de zorgverzekeraar
Soms kan jouw zorgverzekeraar jou (een deel van) het eigen risico kwijtschelden als je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een zorgverlener of medicijnen die door jouw verzekeraar worden aanbevolen, of als je een preventieprogramma volgt tegen een bepaalde aandoening. Jouw zorgverzekeraar beslist zelf voor welke gevallen je die korting krijgt.

Vrijwillig extra eigen risico
Naast het verplichte eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je kunt zelf de hoogte van het vrijwillige eigen risico bepalen, in stappen van €100. Het maximale eigen risico bedraagt €885, je kunt jouw eigen risico dus met maximaal €500 verhogen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie. Wil je weten hoe hoog de korting in jouw geval is? Neem dan contact op met de verzekeraar.

Ja, de Nederlandse zorgverzekering geldt ook tijdens de vakantie. Maar er geldt wel een beperking. De verzekeraar vergoedt maximaal de medische kosten zoals deze ook in Nederland gelden. Als een medische behandeling in Nederland €1.000 kost, is dit ook het maximale bedrag voor de buitenlandse medische kosten. Als dezelfde behandeling in het buitenland €1.500 kost, betaal je €500 zelf. Met een aanvullende zorgverzekering kun je de buitenlandse medische kosten voor 100% verzekeren.

Verschillen tussen zorgverzekeraars
Waar je in het buitenland bent kan ook een verschil zijn in de vergoeding die je krijgt. Enkele zorgverzekeraars vergoeden volledig, waar je ook bent in de wereld, anderen vergoeden alleen volledig als je in een EU land bent of in een land waar een afspraak mee gemaakt is. Soms wordt er ook tot een bepaald plafond vergoedt, bijvoorbeeld maximaal twee maal het Nederlandse tarief.

Controle vóór vertrek
Controleer je zorgverzekering vóór je naar het buitenland vertrekt. Weet goed hoe je verzekerd bent in het buitenland. Bij twijfel bel je de verzekeraar. De vergoedingen voor benodigde vaccinaties kunnen ook per maatschappij verschillen. Ben je in het buitenland en twijfelt je of je spoedeisende zorg nodig hebt? Bel dan met het alarmnummer van de verzekeraar. Deze staat waarschijnlijk op je zorgpas. Anders in ieder geval in de polisvoorwaarden. Heb je een aanvullend pakket die niet voldoende vergoed, sluit dan een losse reisverzekering af.

Je kunt bepaalde ziektekosten aftrekken van de belasting. Het gaat dan om specifieke zorgkosten, zoals dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht.

Voorwaarden
Echter moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de ziektekosten te kunnen aftrekken. Zo mag je alleen kosten aftrekken die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit en bovendien mag je de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten hebt betaald.

Drempel
Alleen het deel van de uitgaven dat uitkomt boven een bepaalde drempel, mag je aftrekken van de belasting. Hoe hoog deze drempel is hangt af van je inkomen. Als je een fiscale partner hebt, gelden er weer andere bedragen.

De zorgverzekeraar stuurt eerst zes maanden herinneringen om te betalen, mocht er dan nog niets betaald zijn dan stopt de betaling aan de zorgverzekeraar. Mocht het gaan om een aanvullende verzekering dan stopt die verzekering direct, je houdt wel een basisverzekering.

De zorgverzekeraar meldt de wanbetaling vervolgens bij het CAK. Deze neemt het incasseren van de toekomstige premies over van de verzekeraar. Houd er wel rekening mee dat het meestal hogere zorgkosten zijn. De premie is namelijk verhoogd met een bestuurlijke boete. Je blijft bij dezelfde verzekeraar verzekerd, maar de premie-incasso doet de verzekeraar niet meer. Voor het incasseren van de premie (plus de boete) kan het CAK de premie in laten houden op jouw loon of uitkering (=broninhouding). Je kunt de premie ook zelf overmaken. In het uiterste geval loopt het via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het recht op zorgtoeslag wordt ingetrokken.

Ja, bij sommige verzekeringen kun je geweigerd worden. Dit gaat alleen om de aanvullende verzekeringen. Inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er vastgelegd waarvoor mensen zich minimaal moeten kunnen verzekeren. Zorgverzekeraars mogen het verzoek om deze basisverzekering af te sluiten niet weigeren. Voor aanvullende verzekeringen kun je wel geweigerd worden. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen wat voor doelgroepen ze wel en niet verzekeren met de aanvullende zorgverzekering. Zo kan het zijn dat bepaalde verzekeringen niet geschikt zijn voor ouderen omdat ze bijvoorbeeld te veel zorg nodig zouden hebben.

Het is in de wet geregeld wat er vergoed wordt door je zorgverzekering in het buitenland. De website van het ministerie heeft hier meer informatie over:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verzekerd-voor-de-zorgverzekering-als-ik-in-het-buitenland-woon

Wil je je extra verzekeren in het buitenland? Sluit dan een doorlopende reisverzekering af voor extra dekking.

De declaratie van de zorgkosten verschilt per zorgverzekering. Bij een naturaverzekering kun je alleen de volledige kosten vergoed krijgen als je de zorg afneemt bij een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. De kosten van de zorg gaan daarna automatisch naar de zorgverzekeraar. Bij een restitutieverzekering krijg je wel zelf de rekening voor de gemaakte kosten. Die moeten opgestuurd worden naar de zorgverzekeraar. Op de website van de zorgverzekeraar vind je de specifieke eisen voor de declaratie. Bij de meeste verzekeraars kun je online declareren, bij anderen moet je een formulier invullen, de rekeningen bijvoegen en opsturen.

Privéklinieken niet vergoed
De zorgverzekering vergoedt behandelingen in privéklinieken niet. In een privékliniek hoeven namelijk geen medisch specialisten te werken. Bovendien kunnen er alleen basisartsen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten werken. U moet de behandelingen in die klinieken dus zelf betalen.

Misschien vergoed
Sommige behandelingen in zelfstandige behandelcentra worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Het gaat in een ZBC om een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten. Als de behandeling voor u medisch noodzakelijk is, kan u een vergoeding krijgen. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraar nagaan.

Je mag aan het einde van elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Per 1 januari gaat het nieuwe verzekeringsjaar voor een zorgverzekering in.

Verzekering opzeggen
Vóór 1 januari moet je de oude basisverzekering hebben opgezegd, waarna je vóór 1 februari de nieuwe verzekering moet hebben afgesloten. Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Acceptatieplicht zorgverzekeraar
Let op: voor een aanvullende verzekering is een zorgverzekeraar niet verplicht je als klant te accepteren. Deze acceptatieplicht geldt wel voor de basisverzekering.

Wil je dingen in de zorgverzekering wijzigen? De zorgverzekering loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar. De meeste wijzigingen kunnen per 1 januari van het komend jaar worden doorgevoerd.

Dingen die je kunt wijzigen in de zorgverzekering:

 • Verhogen van het eigen risico
 • Andere aanvullende verzekering
 • Naar een andere maatschappij en opzeggen
 • Andere tandartsverzekering

Overlijden, geboorte, verhuizen of een adreswijziging worden door de gemeente aan de zorgverzekeraar doorgegeven, toch is het verstandig hierbij een vinger aan de pols te houden en bij twijfel contact met de maatschappij te hebben. De gegevens van de huisarts, apotheek of tandarts hoef je niet aan de zorgverzekeraar door te geven. Geef wel de gegevens van de zorgverzekeraar door aan de huisarts, tandarts en apotheek. Wijzigingen zoals verandering van een betaalrekening of betaalwijze moet je wel aan zorgverzekeraar doorgeven, dit kan vaak via hun website.

De snelste weg naar de beste keus

Vergelijken

© [2022] zorgverzekering.net – Alle rechten voorbehouden