HomeНидерландската здравна осигуровка

Нидерландската здравна осигуровка

Сключване на договор за здравна осигуровка в Нидерландия

Ако идваш в Нидерландия да живееш, да работиш или да следваш, в повечето случаи си длъжен да сключиш договор за нидерландска основна здравна осигуровка. С нея се застраховаш за медицински разходи, като например посещение при личния лекар, в случай на спешна помощ или престой в болница. Прочети на Zorgverzekering.net дали също и на теб ти е нужна нидерландска здравна осигуровка. 

Ще работиш или ще живееш в Нидерландия? Сключи в рамките на 4 месеца здравна осигуровка

Когато идваш в Нидерландия да живееш или да работиш, си длъжен да сключиш договор за нидерландска здравна осигуровка. Трябва да сключиш договора от първия ден, в който живееш или работиш в Нидерландия. Ако не успееш веднага, имаш най- много 4 месеца време да сключиш договор за здравна осигуровка или все пак да я организираш. Ако идваш да работиш в Нидерландия, често твоят работодател или бюрото за набиране на персонал за временна заетост ще ти помогнат с това.

Сключването на договор за нидерландска здравна осигуровка е възможно, независимо от коя държава идваш. Но може да са в сила допълнителни правила. Например ако идваш от страна, която не е членка на ЕС, ти е нужно разрешение за пребиваване, за да подадеш заявление за здравна осигуровка. Същото е в сила, ако си от Лихтенщайн, Исландия, Норвегия или Швейцария.

Какво се случва, ако не сключиш договор за здравна осигуровка? 

Когато нямаш здравна осигуровка в Нидерландия, получаваш писмо от публичната институция CAK. След това все пак в рамките на три месеца трябва да сключиш договор за основна здравна осигуровка или да удостовериш, че не е необходимо ти да се осигуряваш. Ако не направиш това, рискуваш глоба. След две глоби, от CAK автоматично ще те запишат в някое здравно- осигурително дружество. След това от дохода ти ще се удържат 12 месечни вноски. Това е 120% от стандартната вноска. 

Не е необходимо да плащаш вноската със задна дата за периода, в който не си бил здравно осигурен. В този период все пак лично заплащаш разходите за медицински грижи. Накратко- препоръчително е сам да сключиш нидерландска здравна осигуровка, ако ти е необходима.

 Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Нидерландската здравна осигуровка не е задължителна при чуждестранен работодател от страна по договора

Нидерландска здравна осигуровка не винаги е задължителна, ако идваш да живееш или работиш в Нидерландия. В сила е изключение, когато имаш чуждестранен работодател. Често в тази ситуация здравната осигуровка е уредена от страната на произход. Но има правила за това. Така например тази наредба обикновено е в сила, само ако работиш в страна- членка на ЕС или на ЕИП или в страна по договора. Повече за здравното осигуряване в Нидерландия и за страните по договора можеш да прочетеш на английско- езичния сайт на Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Договорна полица за нидерландски медицински грижи

Когато живееш в Нидерландия, но нямаш нидерландска здравна осигуровка, тъй като имаш чуждестранен работодател, би било разумно сключването на Договорна полица. Вероятността да са ти необходими медицински грижи в Нидерландия, е относително голяма. С полицата се обезщетяват медицинските грижи в Нидерландия, както ако имаш нидерландска здравна осигуровка. Това може да бъде полезно, когато твоето здравно- осигурително дружество не покрива същите здравни разходи както в Нидерландия. Чрез Договорната полица можеш да сключиш здравно осигуряване също и за членове на семейството ти. Условие е все пак, те също да не работят за нидерландски работодател. 

За Договорната полица не е необходимо да плащаш вноска, тъй като ти вече правиш това за твоята собствена чуждестранна здравна осигуровка. Но е възможно за определени медицински грижи в Нидерландия все пак да плащаш осигуровка задължителен собствен риск. Това означава, че първо сам трябва да платиш разходи за медицински грижи, преди да ти бъдат обезщетени грижите. Задължителната осигуровка собствен риск през 2023г. е € 385. Не за всички медицински грижи важи осигуровката собствен риск, като например посещение при личния лекар или на родилната помощ. 

Къде мога да подам заявление за Договорна полица?

В Нидерландия можеш да подадеш заявление за Договорна полица само при здравно- осигурителното дружество CZ. Но все пак има условия, твоята чуждестранна здравна осигуровка да е сключена в страна- членка на ЕС или на ЕИП, Швейцария или друга страна по договора. На уебсайта на CZ ще откриеш списък с всички страни по договора. Чрез online registratieformulier можеш да подадеш заявление за договорната полица. Но все пак ти е нужен договорен формуляр E106, S1 или E121 (при получаването на пенсия или на обезщетение). Можеш да го изискаш от настоящото си здравно- осигурително дружество.

Допълнителна здравна осигуровка към Договорната полица 

С договорната полица се покриват само основните медицински грижи. Ако трябва да отидеш на зъболекар или на физиотерапевт, това не винаги се покрива. Но все пак можеш да сключиш допълнителна здравна осигуровка за това. В Нидерландия можеш да сключиш допълнителна здравна осигуровка при здравно- осигурително дружество по твой избор. При сключването на допълнителната здравна осигуровка внимавай не само за вноската, но и за условията. 

Сключване на здравна осигуровка също и за членовете на семейството ти

Ако нещо се промени при твоето положение, съобщи за това на своето здравно- осигурително дружество в рамките на четири месеца. Представи си, че ти или твоят партньор например отидете да работите за някоя нидерландска фирма. Една такава промяна може да означава, че повече нямаш право на Договорна полица и си длъжен да сключиш договор за редовна нидерландска здравна осигуровка. Какво ще се случи ако направиш разходи за медицински грижи и вече нямаш право на Договорна полица? Тогава тези разходи ще бъдат за собствена сметка дотогава, докогато нямаш алтернатива.  

Следване в Нидерландия и твоето здравно осигуряване 

Ако като чуждестранен студен идваш сам в Нидерландия да следваш и се питаш дали е необходимо сключването на договор за здравна осигуровка? Отговорът е: не. В този случай дори не е възможно да поискаш сключването на основна здравна осигуровка. Но е разумно в родната си страна да сключиш договор за здравна осигуровка с добро покритие в чужбина. Нидерландска здравна осигуровка е все пак задължителна, ако наред с твоето следване работиш в Нидерландия или получаваш пари от стаж. 

Европейска здравно- осигурителна карта (EHIC)

Ако си от страна- членка на ЕС или от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария или Обединеното Кралство и пребиваваш тук предимно за твоето следване? Също и в тази ситуация не е необходима нидерландска здравна осигуровка. Една Европейска здравно- осигурителна карта (EHIC) може да е от полза. С тази Европейска здравно- осигурителна карта се обезщетяват медицински грижи, ако временно пребиваваш в чужбина. Можеш да подадеш заявление при твоето здравно- осигурително дружество в родната си страна за издаването на Европейска здравно- осигурителна карта. Също провери дали можеш да я ползваш по време на следването си. Правилата за това се различават именно за всяка страна- членка на ЕС. 

Health-insurance-Dutch-wide

Как да сключа договор за нидерландска здравна осигуровка

Необходима ли ти е нидерландска здравна осигуровка? Тогава първо трябва да си регистриран в някоя община, преди да подадеш заявление за такава. Чрез Zorgverzekering.net можеш лесно да сравняваш нидерландските здравни осигуровки и директно да сключиш такава. Вноските за здравно осигуряване, които са посочени, са месечни суми. 

Как да подам заявление за нидерландска здравна осигуровка?

  1. Първо определи кои медицински грижи са ти необходими и провери дали тези грижи попадат в рамките на нидерландската основна здравна осигуровка. Ако това не е така, вероятно трябва да сключиш допълнителна здравна осигуровка. 

  2. Определи вида на основната здравна осигуровка. Като цяло има два вида: обикновена полица и полица с пълно възстановяване. Често покритието е едно и също при всяко здравно- осигурително дружество. Разликата често е в свободата, която имаш сам да избереш предоставящия медицинските грижи. С полица за пълно възстановяване можеш да отидеш при всеки предоставящ медицински грижи и тези грижи ще бъдат изцяло обезщетени. При обикновената полица можеш да получиш пълно възстановяване на разходите само от предоставящи медицинските грижи със сключен договор. Ако отидеш при някой, който предоставя медицинските грижи, но няма сключен договор е възможно сам да заплатиш една част (20% tot 30%).

  3. Определи твоя собствен риск. Стандартният собствен риск през 2023г. е € 385. Срещу отстъпка при вноската можеш да повишиш своя собствен риск до максимум € 885. Направи това обаче, само ако очакваш, че ще са ти необходими малко медицински грижи. В противен случай ще плащаш лично разходите за медицински грижи до € 885.  
В зависимост от твоя доход, след сключването на договор за здравно осигуряване, можеш да подадеш заявление за надбавка здравно осигуряване. При нисък доход може да получиш помощ от нидерландското правителство, за да остане достъпно здравното осигуряване. Повече относно това прочети на английско- езичния сайт  site van Rijksoverheid.